Strona Główna | Home PageBenedyktynki sakramentki – mniszki

Mniszki Benedyktynki od Nieustajacej Adoracji Najśw. Sakramentu
Moniales Ordinis S. Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSB ap)

Historia

Zgromadzenie powstało we Francji w XVII wieku w łonie Rodziny monastycznej św. Benedykta, Jako gałąź kontemplacyjna, klauzurowa, o charakterze wynagradzającym. 

Założycielka, Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu (Katarzyna de Bar; 1614–1698), przeorysza klasztoru Benedyktynek w Lotaryngii - wybitna postać odrodzenia religijnego we Francji XVII wieku - przejęta zniewagami, jakich dopuszczano się wobec Najświętszego. Sakramentu, poczuła się wewnętrznie przynaglona przez Boga do założenia klasztoru mniszek w szczególniejszy sposób oddanych adoracji i wynagradzaniu. Natchnienie to spotkało się z pragnieniami królowej Anny Austriaczki, przy pomocy której Matka Mechtylda zainicjowała w r. 1653 w Paryżu mały klasztor Benedyktynek poświęcony nieustającej adoracji Najświętszego. Sakramentu. Był to pierwszy klasztor Instytutu.
W Polsce pierwszy klasztor Benedyktynek Najświętszego Sakramentu został ufundowany w Warszawie w r. 1688, jako wotum dziękczynne królowej Marii Kazimiery za zwycięstwo Króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem (1683 r.). Klasztor warszawski jest jednym z dziesięciu powstałych jeszcze za życia Matki Mechtyldy, która na tę fundację przysłała mniszki z Francji. Klasztor w Warszawie, najstarsze w Polsce ognisko nieustającej, trwającej nieprzerwanie w dzień i w nocy adoracji, od przeszło trzystu lat pełni swą misję w Kościele i Ojczyźnie. Przerwał ją w ciągu swej historii tylko jeden raz i to na krótko, gdy w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. kościół i klasztor zostały doszczętnie zburzone, grzebiąc w swych ruinach 35 mniszek i wielką liczbę ludności Starówki.

Jako drugi w Polsce powstał w 1715 r. klasztor we Lwowie, który, w r. 1946 repatriowany na Śląsk, obecnie znajduje się we Wrocławiu. Trzecim jest klasztor w Siedlcach na Podlasiu, ufundowany w 1959 r.

Adresy

Warszawa
Rynek Nowego Miasta 2
00-229 Warszawa
tel. (0-22) 831-49-62

Wrocław
ul. Przedwiośnie 76/78
51-211 Wrocław-Pawłowice 
tel. (0-71) 345-51-67

Siedlce
ul. Rawicza 32
09-100 Siedlce
tel. (0-25) 63-227-34

 

Siostry Sakramentki w Siedlcach

W wieku XVII powstała we Francji żeńska, kontemplacyjna gałąź Zakonu Benedyktyńskiego oddana w szczególny sposób wynagradzaniu za zniewagi wyrządzane Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.
Kult Eucharystii - Sakramentu Miłości i Jedności - stanowi centrum życia mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja wynagradzająca trwa w dzień i w nocy, w szczególny sposób włączona we Mszę świętą - bezkrwawą Ofiarę Chrystusa.

Siostry swoją modlitwą i codzienną ofiarą błagają o miłosierdzie i zbawienie dla tych, którzy odeszli od Boga.


 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8,35). Włączeni przez chrzest Chrystusa, jesteśmy umiłowanymi i wybranymi dziećmi Boga.
Jan Paweł II, Siedlce 10.06.1999 r.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek pilną sprawą jest rozwój życia braterskiego wewnątrz wspólnot, w których praktykuje się pewien styl przyjaźni.
Jan Paweł II, do Rodzin Benedyktyńskich, 1999 r.

Z chwilą, gdy rzeczywiście w chrześcijaninie, w zakonniku istnieje tak głęboka duchowość, jak u św. Benedykta, z chwilą, gdy każdy staje się „mężem Bożym", to wtedy może się on stać zarazem w bardziej skuteczny sposób „sługą ludzi".
Jan Paweł II, do Rodzin Benedyktyńskich, 1999 r.

Najdroższe siostry, posiadacie w Mistycznym Ciele Chrystusa szczególną, uprzywilejowaną cząstkę. Ale ten przywilej związany jest z ofiarą waszego życia poświęconego całkowicie, bez zastrzeżeń Zbawicielowi.
Jan Paweł II, do Sióstr Benedyktynek-Sakramentek w Alatrii (Włochy) w 1984 r.


Nasze siostry na spotkaniu z Ojcem Świętym w katedrze warszawskiej w 1987 r.


Wszystkie klasztory Instytutu czczą Matkę Bożą, nadając Jej tytuł Ksieni.
z Konstytucji Sióstr Benedyktynek-Sakramentek


Winniśmy nieustannie składać Panu ofiarę chwały i adoracji w imieniu całego Kościoła, a nawet całego świata. 
z pism M. Mechtyldy


Tylko nasz Pan, Jezus Chrystus, może doskonale adorować Boga w duchu i w prawdzie, a my możemy to czynić w zjednoczeniu z Nim.
z pism M. Mechtyldy


Jezus Chrystus w Najśw. Sakramencie zachowuje pragnienie ciągle nie zaspokojone. Biegnijmy, biegnijmy do Najśw. Sakramentu. Idźmy, nasyćmy nieskończone pragnienia tego godnego adoracji Serca.
z pism M. Mechtyldy


O moje siostry, przez profesję jesteście własnością Boga. Uroczyste śluby przez nas złożone zawierają się całe w przyrzeczeniach chrztu świętego.
z pism M. Mechtyldy


W rozkładzie dnia należy przewidzieć czas na wspólne czytanie prowadzone zazwyczaj przez Matkę Przeoryszę.
z Konstytucji Sióstr Benedyktynek-Sakramentek


Próżnowanie jest wrogiem duszy. Dlatego powinni się bracia zajmować w pewnych godzinach pracą fizyczną, inne zaś poświęcać na „lectio divina” (Boże czytanie).
Z Reguły św. Benedykta
Poważne sprawy,poważne odpowiedziBenedyktyński Instytut Kultury