Strona Główna | Home PageOpactwo Sióstr Benedyktynek p. w. św. Wojciecha

Staniątki jest to miejscowość oddalona 20 km na wschód od Krakowa, gdzie na skraju Puszczy Niepołomickiej powstał w 1216 r. pierwszy na ziemiach polskich klasztor sióstr benedyktynek.
Podanie głosi, że św. Wojciech przechodząc zatrzymał się w tym miejscu i powiedział: "Udielame tady staniatku" to znaczy: „Odpocznijmy tutaj”. Na pamiątkę pobytu Św. Wojciecha nazwano tę miejscowość „Staniatky", a z czasem spolszczono na Staniątki.

 

Klasztor do 1592 r. podlegał benedyktynom tynieckim. Od końca XVI w. benedyktynki podjęły wprowadzanie reformy trydenckiej. W 1647 r. została wydana dla nich Reguła wraz z komentującymi ją deklaracjami. W wieku XVII nastąpiła rozbudowa klasztoru. W 1648 r. siostry założyły klasztor św. Scholastyki w Krakowie. Podczas „potopu” klasztor doznał wielu zniszczeń powiększonych podczas Wojny Północnej. Ponieważ siostry prowadziły szkoły dla dziewcząt, klasztor nie został zlikwidowany przez rząd austriacki. Do Staniątek przybyły natomiast siostry ze skasowanego klasztoru w Jarosławiu. Wiek XIX przyniósł rozwój szkoły przyklasztornej. W 1880 r. przywrócono śpiew gregoriański. Na początku XX w. budynki klasztorne zostały gruntownie odrestaurowane. W 1923 r. siostry otworzyły pięcioletnie gimnazjum. W czasie wojny prowadzone było tajne nauczanie. W 1953 roku szkoła została zamknięta przez władze państwowe, a w 1954 r. siostry zmuszono do zamieszkania w klasztorze pobernardyńskim w Alwerni. Do Staniątek siostry powróciły w 1956 r.

Według tradycji fundator klasztoru i kościoła, Klemens z Puszczy, kasztelan krakowski, ofiarował swej świętobliwej córce Wizennie, pierwszej ksieni, obraz Matki Bożej Bolesnej. Uroczystej koronacji obrazu dokonał kardynał Sapieha w 1924 r.

 

Adres:
Opactwo Sióstr Benedyktynek p. w. św. Wojciecha 
32–004 Staniątki 299
tel. (0–12) 281–80–58
Poważne sprawy,poważne odpowiedziBenedyktyński Instytut Kultury